• ARTUN Belgelendirme kuruluşu olarak; kuruluşumuzun vizyon ve misyonunu doğrultusunda gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak talepleri zamanında karşılamak.
 • Kuruluşumuzun tüm politika ve prosedürlerini din, dil, ırk, cinsiyet vb. ayrım yapmadan hazırlamak ve personel belgelendirme hizmetini mevcut yasalara göre ilgili olan tüm şahıslara sunmak.
 • Sürekli gelişmeyi sağlamak amacıyla, ARTUN Belgelendirme Kuruluşu’nda yürütülen personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili tüm tarafların katılımını sağlamak, standart ve yönetmeliklere uygun her türlü metodu geliştirmek.
 • Pozitif bakış açısıyla, uymakla yükümlü olduğu yasal mevzuatlardan ödün vermeden, hizmet sunulan kişilerin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak,
 • İtiraz ve şikâyetlerin en alt seviyede kalması için sunulan hizmetler sırasında ve sonrasında gereken özeni göstermek,
 • Personellerimizin vizyon ve misyonumuz doğrultusunda tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkileyecek iç ve dış etkenlere karşı gerekli önlemleri almak.
 • Personel belgelendirme hizmetini her zaman, Ulusal Meslek Standartlarına ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak sunmak,
 • ARTUN Belgelendirme Kuruluşu olarak tüm personelin standardını yükseltmek adına gerek teknik konularda gerekse de TS EN ISO/IEC 17024 kalite dokümantasyonunu öğrenmesini ve kalite bilincinin yerleşmesini sağlamak için kalite yönetim sistemi eğitimine ilave iş güvenliği, iş etiği, tarafsızlık gibi rehberlik edici konularda eğitimler vermek.
 • TS EN ISO/IEC 17024 standardının ve Ulusal Yeterliliklerin gerekliliklerini karşılamak ve iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile artan kalitede hizmet sunmak,
 • TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre oluşturmuş olduğumuz kalite sistemimizi iyileştirme taahhüdümüze uygun olarak iyileşme faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 • Ekip çalışmalarına önem vererek ben değil biz anlayışını benimsemek.
 • Başlanılan her projeyi zamanında istenilen kalite ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,
 • Kalite Politikamız olup, bu politikanın sürdürülmesi, ARTUN Belgelendirme Kuruluşu organizasyon yapısına dâhil olan herkesin sorumluluğundadır.