SNO BELGELENDİRME PROGRAMI /
ULUSAL YETERLİLİK
BELGE YENİLEME YÖNTEMİ
1 Ahşap Kalıpçı – Seviye 3 Sınavsız Belge Yenileme Yöntemi (Yöntem 1):
Belge sahibinin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde başvuru yaparak, belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtların (hizmet döküm, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.), ARTUN Belgelendirmeye iletmesi,Sınavlı Belge Yenileme Yöntemi (Yöntem 2):
a) Belge sahibinin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde başvuru yaparak, ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavlara katılması ve başarılı olması,
b)
2 Alçı Levha Uygulayıcısı – Seviye 3
3 Alçı Sıva Uygulayıcısı – Seviye 3
4 Betonarme Demircisi – Seviye 3
5 Duvarcı – Seviye 3
6 Isı Yalıtımcısı – Seviye 3
7 İnşaat Boyacısı – Seviye 3
8 İnşaat İşçisi – Seviye 2
9 İskele Kurulum Elemanı – Seviye 3
10 Panel Kalıpçı – Seviye 3
11 Seramik Karo Kaplamacısı – Seviye 3
12 Sıvacı – Seviye 3
13 Topoğraf – Seviye 4
14 Endüstriyel Boru Montajcısı – Seviye 3
15 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli -S3
16 Köprülü Vinç Operatörü – Seviye 3
17 Makine Bakımcı -Seviye 3
18 Makine Bakımcı -Seviye 4
19 Makine Bakımcı -Seviye 5
20 Makine Montajcısı- Seviye 3
21 Makine Montajcısı – Seviye 4
22 Metal Kesim Operatörü – Seviye 4
23 Metal Kesimci – Seviye 3
24 Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi -3
25 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü – Seviye 4
26 NC/CNC Tezgah İşçisi – Seviye 3
27 NC/CNC Tezgah İşçisi – Seviye 4
28 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı – Seviye 3
29 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı – Seviye 4
30 Çelik Kaynakçısı – Seviye 3 Belge sahibinin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde başvuru yaparak, belgenin geçerlilik süresi sonunda yeniden sınava katılarak başarılı olunması.
31 Direnç Kaynak Ayarcısı – Seviye 4
32 Kaynak Operatörü-Seviye 4
33 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı-Seviye 3
34 Alüminyum Kaynakçısı – Seviye 3 Belge sahibinin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde başvuru yaparak;
*6 aydan fazla mesleğe ara vermemesi,
*Çalıştığı işyeri tarafından onaylanmış yeterlilik belgesi ekini sunması,
*Son 6 ay içerisinde sınav şartlarını yeniden sağladığını gösterecek şekilde yapılan en az bir kaynak numunesini sunması.
*Sunulmuş olan kaynak numunesinin deney sonuçlarının başarılı; kaynak hatalarının kabul edilebilir şekilde değerlendirilmesi.(TS EN ISO 9606-2 madde 9.3’deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi)
35 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı-Seviye 3 Belge sahibinin, gözetim şartlarını yerine getirmek koşuluyla yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performans (P1) sınavına katılarak başarılı olması.
36 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı-Seviye 4
37 Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgesi
38 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgesi

Belge Yenileme

 1. Belge Yenileme, Ulusal Yeterlilikte belirtilen yöntemlerle yapılır.
 2. Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer. Başvuru döneminden önce veya belgenin geçerliliğinin bittiği tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
 3. Belge Yenileme yapılabilmesi için, mevcut belgenin geçerliliğini koruyor olması ve belgenin verildiği Ulusal Yeterlilikte belgelendirilme şartlarında değişiklik olacak şekilde revizyon yapılmamış olması gerekmektedir.
 4. Geçerliliği askıya alınmış durumda olan veya iptal edilmiş belgeler için belge yenileme yapılmaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgelerin askıya alınma durumu kalktıktan sonra geçerlilik süresi devam ediyor ise belge yenileme yapılabilir.
 5. Belgenin geçerlilik süresi içerisinde, Belgelendirme Programı ya da Ulusal Yeterliliklerde, ilgili mevzuatlarda ve ARTUN Belgelendirme prosedürlerinde belgelendirme şartlarını etkileyecek şekilde değişiklik yapılmış ise, yeniden belgelendirme işlemleri yapılan değişiklikler doğrultusunda değerlendirilir ve bu doğrultuda yapılır. Mevzuatta yapılan değişikliğin durumuna göre belgenin kapsamı değiştirilebilir ya da yeniden sınav yapılması gerekebilir.
 6. Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme başvuruları mevcut belgeyi düzenlemiş olan Kuruluşa yapılabilir. Sınavla belge yenileme başvuruları ise mevcut belgeyi düzenlemiş olan Kuruluşa yapılabileceği gibi belgenin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında en az bir yıl süresince sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş olan farklı bir Kuruluşa da yapılabilir.
 7. Sınavsız belge yenileme başvurusu yapan adaylar teşviklerden yararlanamaz.
 8. Belge yenileme başvurularında süreç, PRS.17 Başvuruların Kabulü Ve Değerlendirilmesi Prosedürüne göre uygulanır.
 9. Yenilenen belgenin belge gözetimi, askıya alma, iptal vb. faaliyetleri, ilk belgelendirmede uygulanan şekliyle aynen uygulanır.
 10. Belgenin geçerlilik süresi dolduğunda belge yenileme yapılmaz ise, aday tarafından belge, marka, Logo kullanımı durdurulur ve belge ARTUN Belgelendirmeye iade edilir.
 11. Belge Yenileme ile ilgili her türlü itiraz ve şikayetlerde PRS.12 İtiraz ve Şikâyetlerin Çözümlenmesi Prosedürüne göre işlem yapılır.
 12. Belge Yenileme işlemlerinde herhangi bir eksiklik veya aksaklık tespit edilmesi durumunda PRS.05 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre işlem yapılır.

a) Belge yenileme kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesi yöntemiyle yapılacak ise;

 1. Başvuru sahibi tarafından ilgili Belgelendirme Programı veya Ulusal Yeterlilikte belirtilen kanıtlar ARTUN Belgelendirmeye teslim edilir.
 2. İlgili dokümanlar Karar Verici tarafından incelenir, 10 gün içerisinde belgelendirme kararı verilir.
 3. Belgenin yenilenmesine karar verilen adayların belgelendirme işlemleri, Kayıt Sorumlusu tarafından ilk belgelendirmedeki yapıldığı şekliyle sürdürülür.
 4. Bu durumda olan adaylardan, o yıl için belirlenen Belge Basım Ücreti ve Sınavsız Belge Yenileme Ücreti alınır.
 5. Belge Basım Ücreti ve Belge Yenileme Ücretini ödemeyen adaylara belge yenileme işlemi yapılmaz veya belgeleri teslim edilmez.
 6. Belgenin yenilenmesi uygun görülmeyen adayların evrakları arşive kaldırılır. Adaylara 3 gün içerisinde bilgi verilir, belgesini iade etmesi, Marka, Logo vb. kullanımını durdurması istenir.

b) Belge yenileme sınav uygulaması şeklinde yapılacak ise;

 1. Başvurusu alınan adaylar için sınavın planlanması, sınavın yapılışı, belgelendirme işlemleri vb. faaliyetler, ilk belgelendirmedeki şekilde uygulanır.
 2. Adaydan, o yıl için belirlenen sınav ücreti ve belge basım ücreti tahsil edilir.
 3. Sınav ile belge yenileme başvurusunda bulunan aday daha önce teşviklerden yararlanmamış ise başarılı olması halinde teşvikten yararlanabilir.
 4. Yapılacak sınavda tüm haklarını kullandığı halde başarısız olan adayların evrakları arşive kaldırılır. Adaylara 3 gün içerisinde bilgi verilir, belgesini iade etmesi, Marka, Logo vb. kullanımını durdurması istenir.
 5. Adayın, seçmeli birimlerin bazılarından başarısız olması durumunda, başarılı olduğu seçmeli birimler ve başarılı olduğu zorunlu birimler, adayın başvurduğu Ulusal Yeterliliğe göre belgelendirme için yeterli ise, adayın görüşü sorularak başarılı olduğu birimleri kapsayacak şekilde belgelendirme yapılabilir.
 6. Yapılacak sınavda başarılı olan adayların belgelendirilmesi ve belgelerinin teslim edilmesi işlemleri ilk belgelendirmedeki şekliyle uygulanır.