Gözetim bildirimi için aşağıdaki linkten size uygun olan gözetim bildirim formunu indirip doldurduktan sonra, doldurduğunuz formu gozetim@artunbelgelendirme.com.tr  mail adresimize  iletmeniz gerekmektedir.

BELGE GÖZETİMİ YAPILACAK ULUSAL YETERLİLİK / PROGRAM GÖZETİM ZAMANI VE ŞEKLİ
Alüminyum Kaynakçısı – Seviye 3 Gözetim Zamanı: Her 6 ayda bir;

Gözetim Yöntemi 1:
Belge sahibi tarafından hazırlanan Belge Gözetim Formunun, Belge Sahibinin çalıştığı işyeri tarafından onaylanıp ARTUN Belgelendirmeye gönderilmesi;

Gözetim Yöntemi 2: İşyeri tarafından hazırlanan Toplu Belge Gözetim Listesinin onaylanıp ARTUN Belgelendirmeye gönderilmesi ile yapılır.

Çelik Kaynakçısı – Seviye 3
Direnç Kaynak Ayarcısı – Seviye 4
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı- 3
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı-3
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı-4
Kaynak Operatörü-Seviye 4
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgesi Gözetim Zamanı: Her 1 yılda bir;

Gözetim Yöntemi: Gaz dağıtım şirketinde ve/veya serbest tüketicide onaylatılmış; herhangi bir ilave /kolon tesisatına ait en az 1 adet ıslak imzalı proje kapağının ARTUN Belgelendirmeye sunulması ile yapılır.

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgesi

Belgelerin Gözetimi

  • Belge gözetimi, ilgili Belgelendirme Programlarında ve Ulusal Yeterliliklerde belirlenmiş şekilde ve gözetim sürelerinde yapılır.
  • Belge gözetimlerini yaptırmak isteyen Belge Sahiplerinin, FRM.173 Belge Gözetim Formunu çalıştıkları iş yerine onaylatarak, süresi içerisinde ARTUN Belgelendirmeye ulaştırmaları gerekmektedir.
  • Çalıştırdığı personelin belge gözetimlerini toplu şekilde yaptırmak isteyen iş yeri yetkililerinin LST.16 Toplu Belge Gözetim Listesini doldurup onayladıktan sonra ARTUN Belgelendirmeye ulaştırmaları gerekmektedir.
  • Belge gözetimlerinin gerçekleştirilmesi için, gözetim işlemlerinin ilgili Belgelendirme Programlarında ve Ulusal Yeterliliklerde belirlenmiş zamanlarda yapılması; Belge Sahibinin çalışma süresinin yeterli, Ulusal Yeterliliğin gerektirdiği beceri ve yetkinlikleri uygulama becerisinin (performansının) yeterli olması gerekmektedir.
  • Belge gözetimi zamanları ve süreleri Belgelendirilmiş Kişi tarafından takip edilir. Gerekli görülmesi durumunda, gözetim süresi gelen adaylara gözetim tarihinden 1 ay öncesinde posta, SMS, E-mail, telefon yollarından herhangi biriyle iletişime geçilerek hatırlatma yapılabilir.
  • Gözetim ile ilgili belgeler, ARTUN Belgelendirmeye ulaşım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, Karar Vericiler tarafından incelenir. Gözetim çalışmaları, gözetim tarihini geçmemek üzere 1 ay içerisinde sonuçlandırılır. Gözetimi uygun bulunmayan, belgelerinde eksiklik olan vb. adaylarla iletişime geçilerek süresi içerisinde eksiklikleri gidermesi istenir.
  • Gözetimi süresi içerisinde yaptırılmayan veya gözetimi uygun bulunmayan belgeler askıya alınır. Belgenin askıya alınmasına neden olan uygunsuzluk aday tarafından giderilince askıya alma işlemi sonlandırılır. Askı süresi içerisinde ilgili uygunsuzlukları gidermeyen kişilerin belgeleri iptal edilir.
  • Askıya alma süresince, kişi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belge, marka ve logo kullanımı aday tarafından durdurulur. Bu sürede ARTUN Belgelendirmenin her türlü hakkı mahfuzdur. Askı süresince belge, marka ve logo kullanımını durdurmayan adaylar hakkında yasal işlem uygulanır.
  • Gözetimlerle ilgili her türlü itiraz ve şikâyetlerde PRS.12 İtiraz ve Şikâyetlerin Çözümlenmesi Prosedürüne göre işlem yapılır.
  • Gözetimlerde herhangi bir eksiklik veya aksaklık tespit edilmesi durumunda PRS.05 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre işlem yapılır.