Vizyon

Ülkemiz çalışanlarının uluslararası yeterlilikler seviyesine kavuşması için; belgelendirmenin amaç ve kapsamından taviz vermeyen, güveni ve saygınlığı temsil eden, çalışanları ile bütünleşmiş kurumsal kimliği ile ön plana çıkan, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve etik kurallarını esas alan en iyi belgelendirme kuruluşu olmak.

Misyon

Artun Belgelendirme kuruluşu olarak; ülkemizde nitelikli iş gücünün artmasına, buna bağlı olarak da iş kazalarının azalmasına ve verimliliğin artmasına katkı sağlamak amacı ile ilgili tarafların tüm haklarını koruyarak, kaliteli, tarafsız ve bağımsız bir şekilde TS EN ISO/IEC 17024 standardı kapsamında çalışanların belgelendirilmelerini sağlamak.