Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı

PROGRAMIN ADI

Prg.40 Rev.02 Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı

PROGRAMIN AMACI

Bu program, Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi kapsamaktadır.

İŞ VE GÖREV TANIMI

Doğal gaz tesisatı projelendirmelerini, hesaplamalarını ve uygulamalarını, güncel teknik kurallara ve mevzuatlara göre takibini yapıp gerçekleştiren, tesisat yapılacak mahalde keşif işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

SINAV SORU SAYISI, SINAV SÜRELERİ VE BAŞARI NOTU

Teorik Sınav

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Sınavda yanlış cevaplanan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Birimler Sınav
Türü
(Teorik)
Başarı
Notu
Soru
Sayısı
Sınav
Süresi
(dk.)
Teorik (4 Seçenekli
Çoktan Seçmeli)
T1 60 20 30
Performans (Proje) P1 60 5 90

SINAV SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI

Sınav Konu Başlıkları

 • Temel doğal gaz bilgisi
 • Doğal gaz iç tesisat sistem bilgisi
 • Yakıcı cihazlar ve yerleşim kuralları
 • Doğal gaz iç tesisat uygulama kuralları
 • Kaynak bilgisi
 • Sayaç bilgisi seçimi ve yerleşimi

Ölçme ve Değerlendirme

TS 7363 Doğal gaz – Bina iç tesisatı projelendirme ve uygulama kuralları standardı baz alınarak teorik sınav değerlendirilmesi yapılır.

BECERİLER

 • TS 7363 doğal gaz – bina iç tesisatı projelendirme ve uygulama kuralları bilgisi
 • Temel doğal gaz bilgisi
 • Doğal gaz iç tesisat projelendirme esasları bilgisi
 • Doğal gaz iç tesisat uygulama esasları iş sağlığı ve güvenliği bilgisi
 • Meslek matematiği bilgisi
 • Mesleki çizim ve teknik resim okuma bilgisi
 • Mesleki terim bilgisi
 • Mukavemet ve sızdırmazlık test bilgisi
 • Ölçü alma bilgi ve becerisi
 • Teknik resim bilgi ve becerisi

ÖN ŞARTLARI

 • Adayın Makine Mühendisi olması

BELGELENDİRME PROSESLERİ

İlk Belgelendirme Kriterleri

 Adaylar direkt veya web sitesi üzerinden başvuru formunda talep edilen bilgileri doldurarak ıslak imzalı olarak ARTUN BELGELENDİRME’ye ulaştırır. Yeterlilik kapsamına göre belgenin verilebilmesi için;

 1. Başvurunun alınması ve değerlendirilmesi prosedürün de yazan şartları yerine getirmesi ve kabulü
 2. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının belgelendirme programına göre yeterli olması gerekir.

Aday bu adımlardan sonra ilk belgeyi almaya hak kazanır.

Başarısız olunduğu takdirde başarısız olduğu birim/birimlerden 1 yıl içerisinde adaya ilave 1 sınav hakkı daha verilir.

Belgenin geçerlilik süresi adayın sınavın tüm birimlerinden başarılı olduğu tarihte başlar ve 4 yıl süresince geçerlidir.

 

Gözetim Yöntemleri ve Kriterleri

Gözetim şartı aranmaz.

 

Yeniden Belgelendirme Kriterleri

Artun belgelendirmeden alınan Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis Yetki Belgesine sahip ve belgelerini aktif olarak kullanmaya devam eden belge sahipleri, geçerlilik süresinin içinde aşağıdaki kriterlerden birini yerine getirmek suretiyle belgesi yenilenir.

 • Belge yenileme başvurusu öncesinde son 6 ay içerisinde yapılmış ilgili gaz dağıtım firmasından onaylı bir daire iç/kolon tesisatına ait proje kapağını sunmak,
 • Belge geçerlilik süresi içinde en az 2 yıl ilgili yeterlilik kapsamında çalıştığına dair resmi kanıt dokümanını (SGK hizmet dökümü) sunmak,

NOT: belge geçerlilik süresi dolmuş olan adayların belge yenileme işlemi yapılmaz. Yeniden teorik ve performans sınavlarına girerek belgelendirilir.

 

Belgenin Askıya Alınması

Belge aşağıdaki tanımlanmış hususlarda askıya alınır:

·         Belgelendirilmiş kişinin  “Belge Kullanım Sözleşmesi”ne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 15 gün süre verilir.

Askıya alındıktan sonraki 15 gün içerisinde herhangi bir bildirim olmazsa belge iptal edilir.

 

Belgenin İptal Edilmesi

Belge aşağıda tanımlanmış hususlarda iptal edilir:

 • Askıya alma süresini geçmiş belgeler,
 • “Belge Kullanım Sözleşmesi”ne göre yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
 • Belgelendirme proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
 • TURKAK tarafından ARTUN BELGELENDİRME’nin yetkilerinin iptali durumunda; verilen belgeler belge süresinin sonuna kadar geçerlidir.

 

Belgelendirmenin Kapsamı veya Seviyesinin Değiştirilmesi için Kriterler

Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda (Revizyon vb.), ilgili program www.artunbelgelendirme.com.tr de kamuya açık halde yayınlanır.

İTİRAZ ve ŞİKAYETLER

İtiraz ve şikâyet hakkında ayrıntılı bilgi web sayfasında verilmektedir. Yapılan faaliyetlere ilişkin itiraz ve şikayetler 15 gün içinde  www.artunbelgelendirme.com.tr de bulunan İtiraz, Şikâyet ve Öneri Formu vasıtasıyla ilgili kuruluşa iletilir.

SINAV GÖREVLİLERİ YETKİNLİKLERİ

Sınav Yapıcı (Sınav Alanında Sınavı Yürüten, Yöneten) : Artun Belgelendirme kapsamında bulunan yeterliliklerde görev alan, değerlendirici kriterlerini karşılayan Sınav Yapıcı Değerlendirici / Karar Verici olması.

(TS EN ISO/IEC 17024:2012-12 Madde 3 Terimler ve tarifler 3.11 Sınav gözetmeni : Belgelendirme kuruluşu tarafından yetkilendirilen ve sınavı (Madde 3.9) yöneten veya gözeten ancak adayın (Madde 3.14) yeterliliğini (Madde 3.6) değerlendirmeyen kişi.)

Sınav Değerlendirici (Sınav Sonrasında Sınavı Değerlendiren) :  GTN.09 Madde 4 Görevin Gerektirdiği Nitelikleri sağlamak koşulu ile Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu ve Endüstriyel ve Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgesine Sahip Olması

Karar Verici:  GTN.11 Madde 4 Görevin Gerektirdiği Nitelikleri sağlamak koşulu ile Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu ve Endüstriyel ve Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgesine Sahip Olması