• Belge almaya hak kazanmış bir adayın belgesinin geçerliliği sürdürebilmesi için belirlenmiş şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar her Ulusal Yeterlilikte ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bu şartların adaylara bildirilmesi, web sitemizde yayınlanmakta olan Belgelendirme Programları ile sağlanır.
 • Belge gözetim tarihlerinin belgelendirilmiş kişilere iletilmesi işi, Belgelendirme Koordinatörü’nün koordinasyonunda Kayıt Sorumlusu tarafından yapılır ve kayıt altına alınır.
 • Belgelendirilmiş kişi, belgenin geçerlilik süresi boyunca yeterliğinin sürdüğünün teyit edilmesi için, belgelendirme programında belirtilen süre içinde belge konusu ile ilgili çalıştığını ispatı ile yükümlüdür.
 • Kayıt Sorumlusu, yazılım programı üzerinden Belge gözetim süresinden en az 30 gün önce Belgelendirilmiş kişiye gözetim süresinin yaklaştığına dair SMS veya e-posta yoluyla uyarı mesajı gönderilerek web sitesinde yayınlı “Gözetim Bildirim Formu”nu ulaştırması talep edilir.
 • Kayıt Sorumlusu, belgelendirilmiş kişinin “Gözetim Bildirim Formu”nda belirtilen şartlara uymaması veya istenen belgeleri gözetim tarihine kadar sunmayanları listeleyerek Belgelendirme Koordinatörü’ne sunar, böylelikle karar alınmasını sağlar. Kayıt Sorumlusu verilen karar sonucunda belgeli personele SMS veya e-posta ile belge geçerlilik durumu hakkında bildirimde bulunur ve kayıtları tutulur.
 • Belgelendirilmiş kişinin belgesi; gözetim faaliyetleri sırasında veya süreç içerisinde aşağıdaki durumların tespiti halinde 3 (üç) ay boyunca askıya alınabilir. Askı gerekçesinin yerine getirilmemesi halinde ise kişinin belgesi iptal edilir. Belgelendirilmiş kişinin;
  • “Belge Kullanım Sözleşmesi”ndeki yükümlülükleri yerine getirmemesi,
  • Belgelendirilmiş kişinin gözetim süresi içerisinde Kayıt Sorumlusu tarafından talep edilen dokümanları Artun Belgelendirme’ye ulaştırmaması veya talep edilen faaliyetleri yerine getirmemesi,
  • Gözetimler sırasında belgelendirilmiş kişinin belgenin verildiği meslekte icra yeteneğini yitirmiş olduğunun tespiti,
  • Belgelendirilmiş kişi ile ilgili yapılan şikayet(ler) ile ilgili yapılan değerlendirme sonucunun haklı bulunması.
 • Askıya alma durumunda Belgelendirilmiş kişi, askı süresi (3 ay) boyunca belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belgenin askıya alma nedeninin giderilmesi halinde Karar Verici personelin kararı doğrultusunda belge askıdan kaldırılır. Belgesi iptal edilen kişi, Artun Belgelendirme portalı üzerinden otomatik olarak gönderilen mail yoluyla bilgilendirilir ve belgesi iptal edilen kişinin belge ve eklerinin 15 (onbeş) gün içerisinde Artun Belgelendirme’ye iadesi talep edilir.
 • Belirtilen süre içerisinde istenen dokümanların Artun Belgelendirme’ye ulaştırılmaması halinde kişi hakkında kanuni işlem başlatılabilir. Belgesi iptal edilen kişi, ilk başvuru sürecini uygulayarak yeniden belgelendirme talebinde bulunabilir. Belgelendirilmiş kişinin mesleğini icra ederken yapabileceği hatalar ve verebileceği zararlardan Artun Belgelendirme sorumlu tutulamaz.