1. ADIM
meslek belgelendirme süreci

Meslek Secimi

Yapılan işin MYK tarafından yayınlanmış meslekler içinde hangisi veya hangilerinin kapsamında olduğu belirlenir.

2. ADIM
meslek belgelendirme başvuru

Sınav Başvurusu

Başvuru formu, kimlik fotokopisi ve sınav ücretinin yatırıldığına dair dekontun ARTUN Belgelendirme’ye ulaştırılması ile yapılır. Başvuruyu web sitemizden online olarak yapabileceğiniz gibi, yine web sitemizden indirebileceğiniz aday başvuru formu ile de yapabilirsiniz.

Online Başvuru Yap Aday Başvuru Formunu İndir

3. ADIM
meslek belgelendirme işlemi

Başvurunun Değerlendirilmesi

ARTUN Belgelendirme ’ye ulaştırılan ıslak imzalı başvuru formu ve diğer belgelerin incelemesi yapılır, başvurusu uygun görülen adaylara sınav planlaması yapılır.

4. ADIM
meslek belgelendirme sınav

Sınavın Yapılması

Planlanan gün ve saatte adayın sınav yerinde hazır olması gerekir. Aksi durumda sınav hakkını yitirmiş olur. Sınav uygulama sınavı ve teorik sınav olarak iki aşamalı yapılmaktadır.

5. ADIM
meslek belgelendirmesi yaptırmak

Belgelendirme Kararı ve Belge Düzenlenmesi

Sınavlarda başarılı olan adaylar belge almaya hak kazanır. Sınav sonuçları MYK sistemine yüklenir, MYK tarafından adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kimlik kartı düzenlenme süreci başlar, belge ARTUN Belgelendirmeye ulaşınca, belgeler adaya gönderilir.