mesleki yeterlilik belgesi
mesleki yeterlilik belgesi nedir,mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar,mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu,mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır,mesleki yeterlilik belgesi sorgulama,mesleki yeterlilik belgesi sınav sonuçları
Türkak Personel Belgelendirme MYK Personel Belgelendirme
 
mesleki yeterlilik belgesi
mesleki yeterlilik belgesi nedir,mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar,mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu,mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır,mesleki yeterlilik belgesi sorgulama,mesleki yeterlilik belgesi sınav sonuçları
Türkak Personel Belgelendirme MYK Personel Belgelendirme

Mesleki Yeterlilik Belge Zorunluluğu

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. (5544 Sayılı Kanun Ek Madde 1)
 

Cezai Yaptırımlar

mesleki yeterlilik gerekli belgelerBelge zorunluluğuna ilişkin denetimler, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı İş Müfettişlerince yürütülmektedir.

Belgesiz çalıştırılan her kişi için işveren yada işveren vekiline 500 TL idari para cezası verilecektir.

 

Belge ve Sınav Ücreti Teşvikleri

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MYK tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. (4447 Sayılı kanun, Ek Madde 3)

  • Teşfiklerden sadece sınavlarda başarılı olanlar yararlanabilir.
  • Kişiler teşviklerden yanlızca bir kez yararlanabilir.
  • İlk sınavı kazanamayan adaylara 1 yıl içinde ücretsiz 2 sınav hakkı daha verilmektedir.

kosgebGenel Destek Programı kapsamında KOBİ’lere 15 farklı konuda destek sağlayan KOSGEB, Mesleki Yeterlilik Belgesi için işletmelere 30.000 TL belgelendirme desteği vermektedir.

mesleki yeterlilik belgelendirme sertifikaSeviye 5 ve üstü Mesleki Yeterlilik Belgeleri Üniversite Diplomalarına Eşdeğer Görülmekte…

KOSGEB tarafından KOBİ’lere verilen Nitelikli Eleman Desteği; Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olanlara veya Seviye 5 ve Üstü Mesleki Yeterlilik Belgesi olan personellere verilmektedir.

 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler.

 

Bireyler İçin;

  •  Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, becerive yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.
  • Ulusal yeterlilikler yaygın öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

İşverenler İçin;

  • İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir.
  • İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.
  • Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesine Verilen Sigorta Teşvikleri

  • 6111 sayılı Kanun kapsamında teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı 54 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir. (4447 Sayılı Kanun, Geçici Madde 10)
  • 6111 sayılı Kanun kapsamında teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan, mevcut çalışanlarınıza MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırmanız durumunda sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı 12 ay süre ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir. (4447 Sayılı Kanun, Geçici Madde 10)

KAZANÇ HESAP
TABLOSU
BELGESİZ
PERSONEL
MYK BELGELİ
PERSONEL
Brüt Asgari Ücret (Yıllık) 24.360 ₺ 24.360 ₺
SGK Primi %15,5 (İşveren Payı) 3.775 ₺ 0 ₺
İşverene Toplam Maliyeti 28.135 ₺ 24.360 ₺

 

İŞVEREN KAZANÇ TABLOSU (YILLIK)
10 ÇALIŞAN 37.750 ₺ İş Veren Net Kazancı
3.775 ₺
30 ÇALIŞAN 113.250 ₺
100 ÇALIŞAN 377.500 ₺

mesleki yeterlilik belgelendirme maaş

ARTUN Belgelendirme TÜRKAK ve MYK Tarafından Yetkilendirilmiş
Belgelendirme Kuruluşudur.

artun belgelendirmetürkak  MYK