Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler ve mesleklere ilişkin tebliğ ile zorunlu hale getirilen meslekler listesi MYK tarafından duyurulmuştur.

RESMİ GAZETEDE; MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ  (SIRA NO: 2018/1) YAYIMLANMIŞTIR.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından tarafından yayımlanan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğe aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181111-12.htm

Bazı meslekleri yapabilmek için gerekli olan belgeye mesleki yeterlilik belgesi denir ve bu mesleklerde; mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu vardır. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için MYK’nın yetki verdiği yerlere başvuru yapmak gerekir. Bu kurumlarda belirli sınavlar uygulanır. Sınavlarda başarılı olan kişiler Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Mesleki Yeterlilik Kanunu’nda 04.01.2015 tarihinde yapılan değişiklik ile bazı meslek gruplarına belge zorunluluğu getirilmiştir. Kanun tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklere ait belirli bir standart getirmiştir. Bu standardın çerçevesini ise Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bırakmıştır. Yani MYK’nın standardına göre bildirilen mesleklerde, MYK’nın esaslarına göre, Mesleki Yeterlilik Belgesi almayan kişiler bu tür işlerde çalıştırılamayacaktır.

Mesleki yeterlilik belgesinin istenmesindeki ana amaçlardan birisi; daha kalifiye elemanlar çalıştırmaktır. İşini iyi yapan kişiler üretimde verimliliği sağlar. Aynı zamanda etkin üretim sağlar. Bu yapılan işin kalitesini yükseltecek ve maliyetini azaltacaktır. Mesleki Yeterlilik Belgesi istenmesinin bir diğer önemli nedeni ise iş kazalarının en aza indirilmeye çalışılmasıdır. İşini nasıl yapacağını bilen kişilerde iş kazaları minimal seviyelerde görülür. İşi bilmeyen kişilerde ise iş kazası oranları oldukça yüksektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilen yeni meslekler için 1 yıllık süre tanınmıştı. Fakat bu süre 27.09.2018 itibari ile dolmuştur. Sonradan mesleki yeterlilik belgesi istenen 36 meslek ile beraber toplamda 117 meslek için bu belge zorunlu hale getirilmiştir. Bu belgeye sahip olmayan kişileri ilgili mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Eğer çalıştırılırsa işverene idari para cezası adı altında maddi ceza uygulanacaktır. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için gerekli olan sınav ve belge ücretleri, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanır. İşverenlerin, ek bir maliyet olmaması açısından, İşsizlik Sigorta Fonu’nun bu işleyişini takip etmeleri menfaatlerine olacaktır.

Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Getirilen Meslekler 2018 

2018 yılında Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler Mesleki Yeterlilik Kurumu resmi internet sitesinden alınmış ve aşağıya eklenmiştir:

Mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olduğu mesleklere buradan da ulaşabilirsiniz.

 1. Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3
 2. Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Seviye 4
 3. Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü Seviye 5
 4. Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4
 5. Elektrik Pano Montajcısı Seviye 5
 6. Frezeci Seviye 3
 7. Frezeci Seviye 4
 8. İnşaat İşçisi Seviye 2
 9. İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5
 10. Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3
 11. Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) Seviye 3
 12. Liman Pompa Ve Tank Saha Operatörü Seviye 3
 13. Liman Rtg Operatörü Seviye 3
 14. Liman Ssg Operatörü Seviye 3
 15. Mobil Vinç Operatörü(Mhc, Sahil Ve Gemi Vinci) Seviye 3
 16. Nc/Cnc Tezgah İşçisi Seviye 3
 17. Nc/Cnc Tezgah İşçisi Seviye 4
 18. Orman Üretim İşçisi Seviye 3
 19. Orman Yetiştirme Ve Bakım İşçisi Seviye 3
 20. Otomasyon Sistemleri Montajcısı Seviye 4
 21. Otomotiv Elektrikçisi Seviye 4
 22. Otomotiv Gövde Onarımcısı Seviye 4
 23. Otomotiv Gövde Onarımcısı Seviye 5
 24. Otomotiv Ön Düzen Ve Balansçısı Seviye 3
 25. Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 3
 26. Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 4
 27. Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3
 28. Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3
 29. Tornacı Seviye 3
 30. Tornacı Seviye 4
 31. Röle Görevlisi Seviye 4
 32. Liman Operasyon Planlamacısı Seviye 4
 33. Bitim İşleri Operatörü Seviye 4
 34. Boyama Operatörü Seviye 4
 35. Ön İplik Operatörü Seviye 4
 36. Ön Terbiye Operatörü Seviye 4

Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Getirilen Meslekler 2019 

2019 yılı itibariyle Mesleki Yeterlilik Belgesi bakanlıkça tebliğlerde yayımlanan toplam 117 meslekte zorunludur. (5544 Sayılı Kanun EK Madde 1)

2019 yılı itibariyle Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu 117 meslekte hasıl olmuştur. İlerleyen zamanda zorunlu meslek sayısının artarak devam edeceğini öngörmekteyiz.


GÜNCELLEME:  03 Ekim 2019 tarihinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 26 Meslek Daha İlave Edildi 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 117’den 143’ye çıkmıştır.

3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan beşinci tebliğ ile 26 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 26 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (3.10.2020 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Belge zorunluluğu getirilen tüm mesleklere ulaşmak için tıklayınız.

Belge zorunluluğuna ilişkin sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.


Güncel Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler 2019

Mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olduğu mesleklere buradan ulaşabilirsiniz.

No Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviye Sektör
1 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
2 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat
3 12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat
4 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 Metal
5 12UY0092-4 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 Elektrik ve Elektronik
6 12UY0092-3 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 Elektrik ve Elektronik
7 12UY0091-4 Asansör Montajcısı Seviye 4 Elektrik ve Elektronik
8 12UY0091-3 Asansör Montajcısı Seviye 3 Elektrik ve Elektronik
9
10UY0003-4 Baca Kontrol Personeli (Bacacı) Seviye 4 Enerji
10 10UY0003-3 Baca Montaj Personeli (Bacacı) Seviye 3 Enerji
11 11UY0012-3 Betonarme Demircisi Seviye 3 İnşaat
12 12UY0049-3 Betoncu Seviye 3 İnşaat
13 13UY0137-4 Bitim İşlemleri Operatörü Seviye 4 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
14 13UY0137-3 Bitim İşlemleri Operatörü Seviye 3 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
15 13UY0138-3 Boyama Operatörü Seviye 3 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
16 13UY0138-4 Boyama Operatörü Seviye 4 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
17 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Metal
18 12UY0082-4 CNC Programcısı Seviye 4 Metal
19 12UY0082-5 CNC Programcısı Seviye 5 Metal
20 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4 Metal
21 12UY0042-4 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4 Enerji
22 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 Metal
23 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4 Enerji
24 11UY0030-4 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4 Enerji
25 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 Enerji
26 11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 Enerji
27 12UY0048-3 Duvarcı Seviye 3 İnşaat
28 15UY0211-4 Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Seviye 4 Enerji
29 15UY0214-5 Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü Seviye 5 Enerji
30 12UY0075-5 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 5 Elektrik ve Elektronik
31 12UY0075-3 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 Elektrik ve Elektronik
32 12UY0075-4 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4 Elektrik ve Elektronik
33 11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3 İnşaat
34 12UY0081-3 Frezeci Seviye 3 Metal
35 12UY0081-4 Frezeci Seviye 4 Metal
36 12UY0080-4 Hidrolik – Pnömatikçi Seviye 4 Metal
37 12UY0080-5 Hidrolik – Pnömatikçi Seviye 5 Metal
38 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı Seviye 3 İnşaat
39 16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 İnşaat
40 11UY0036-2 İplik Bitim İşleri Operatörü Seviye 2 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
41 11UY0037-2 İplik Eğirme Operatörü Seviye 2 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
42 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
43 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 Enerji
44 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 İnşaat
45 13UY0121-5 İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5 Elektrik ve Elektronik
46 11UY0016-4 Kaynak Operatörü Seviye 4 Metal
47
15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
48 13UY0170-3 Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) Seviye 3 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
49 15UY0220-4 Liman Operasyon Planlamacısı Seviye 4 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
50 12UY0063-3 Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü Seviye 3 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
51 17UY0268-3 Liman RTG Operatörü Seviye 3 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
52 17UY0269-3 Liman SSG Operatörü Seviye 3 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
53 10UY0002-5 Makine Bakımcı Seviye 5 Metal
54 10UY0002-4 Makine Bakımcı Seviye 4 Metal
55 10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3 Metal
56 12UY0105-3 Makine Montajcısı Seviye 3 Metal
57 12UY0105-4 Makine Montajcısı Seviye 4 Metal
58 12UY0084-4 Metal Kesim Operatörü Seviye 4 Metal
59 12UY0083-3 Metal Kesimci Seviye 3 Metal
60 12UY0086-3 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi Seviye 3 Metal
61 12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Seviye 4 Metal
62 12UY0085-3 Metal Sac İşlemeci Seviye 3 Metal
63 12UY0085-4 Metal Sac İşlemeci Seviye 4 Metal
64 12UY0061-3 Mobil Vinç Operatörü(Mhc, Sahil ve Gemi Vinci) Seviye 3 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
65 11UY0009-4 Motor Testçisi Seviye 4 Otomotiv
66 11UY0009-5 Motor Testçisi Seviye 5 Otomotiv
67 13UY0123-4 Motosiklet Bakım Onarımcısı Seviye 4 Otomotiv
68 13UY0151-5 NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi Seviye 5 Metal
69 12UY0102-5 NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi Seviye 5 Metal
70 12UY0101-5 NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi Seviye 5 Metal
71 14UY0202-4 NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 4 Metal
72 14UY0202-3 NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3 Metal
73 11UY0039-3 Ön İplik Operatörü Seviye 3 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
74 11UY0039-4 Ön İplik Operatörü Seviye 4 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
75 13UY0139-4 Ön Terbiye Operatörü Seviye 4 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
76 13UY0139-3 Ön Terbiye Operatörü Seviye 3 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
77 15UY0236-3 Orman Üretim İşçisi Seviye 3 Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
78 15UY0237-3 Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Seviye 3 Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
79 12UY0076-4 Otomasyon Sistemleri Montajcısı Seviye 4 Elektrik ve Elektronik
80 11UY0018-4 Otomotiv Boya Onarımcısı Seviye 4 Otomotiv
81 11UY0005-4 Otomotiv Boyacısı Seviye 4 Otomotiv
82 11UY0005-3 Otomotiv Boyacısı Seviye 3 Otomotiv
83 11UY0019-4 Otomotiv Elektrikçisi Seviye 4 Otomotiv
84 11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5 Otomotiv
85 14UY0191-4 Otomotiv Gövde Onarımcısı Seviye 4 Otomotiv
86 14UY0191-5 Otomotiv Gövde Onarımcısı Seviye 5 Otomotiv
87 11UY0006-4 Otomotiv Kaportacısı Seviye 4 Otomotiv
88 11UY0006-3 Otomotiv Kaportacısı Seviye 3 Otomotiv
89 11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi Seviye 4 Otomotiv
90 11UY0007-3 Otomotiv Montajcısı Seviye 3 Otomotiv
91 11UY0007-4 Otomotiv Montajcısı Seviye 4 Otomotiv
92 13UY0144-3 Otomotiv Ön Düzen ve Balansçısı Seviye 3 Otomotiv
93 11UY0008-4 Otomotiv Prototipçisi Seviye 4 Otomotiv
94
11UY0008-5 Otomotiv Prototipçisi Seviye 5 Otomotiv
95 11UY0022-4 Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 4 Otomotiv
96 11UY0022-3 Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 3 Otomotiv
97 12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3 Metal
98 12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 4 Metal
99 12UY0050-3 Panel Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
100 12UY0069-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 3 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
101 12UY0069-4 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 4 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
102 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı Seviye 3 Enerji
103 13UY0142-3 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
104 13UY0143-3 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
105 14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı Seviye 3 İnşaat
106 12UY0070-3 Refrakterci Seviye 3 Metal
107 12UY0070-4 Refrakterci Seviye 4 Metal
108 15UY0213-4 Röle Görevlisi Seviye 4 Enerji
109 12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 İnşaat
110 12UY0059-3 Ses Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
111 11UY0024-3 Sıvacı Seviye 3 İnşaat
112 12UY0058-3 Su Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
113 15UY0227-3 Tornacı Seviye 3 Metal
114 15UY0227-4 Tornacı Seviye 4 Metal
115 11UY0035-4 Tren Makinisti Seviye 4 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
116 11UY0025-3 Tünel Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
117 12UY0060-3 Yangın Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 26 Meslek Daha İlave Edildi
1

11UY0004-5

AĞIR VASITA TECRÜBE SÜRÜCÜSÜ

Seviye 5

2

12UY0071-3

ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAŞ DESEN HAZIRLAMA ELEMANI

Seviye 3

3

12UY0072-4

ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAŞ DESİNATÖRÜ

Seviye 4

4

12UY0111-3

AYAKÇI (DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM)

Seviye 3

5

12UY0116-4

DERİ İŞLENTİ OPERATÖRÜ

Seviye 4

6

13UY0148-3

HADDECİ

Seviye 3

7

13UY0148-4

HADDECİ

Seviye 4

8

11UY0038-4

İPLİK OPERATÖRÜ

Seviye 4

9

15UY0218-2

İŞARETÇİ

Seviye 2

10

12UY0073-3

JAKARLI DOKUMA KUMAŞ DESEN HAZIRLAMA ELEMANI

Seviye 3

11

12UY0074-4

JAKARLI DOKUMA KUMAŞ DESİNATÖRÜ

Seviye 4

12

15UY0234-3

KARTONPİYER UYGULAYICISI

Seviye 3

13

12UY0113-4

KESİMCİ (DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM)

Seviye 4

14

12UY0115-3

KESİMCİ (SARACİYE)

Seviye 3

15

12UY0088-3

LİMAN FORKLİFT OPERATÖRÜ

Seviye 3

16

12UY0064-3

LİMAN SAHA İSTİF MAKİNELERİ OPERATÖRÜ (CRS VE ECS)

Seviye 3

17

12UY0112-4

MODEL MAKİNECİ (DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM)

Seviye 4

18

12UY0077-5

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI

Seviye 5

19

14UY0193-4

OTOMOTİV KONTROL, TEST VE AYAR İŞÇİSİ

Seviye 4

20

13UY0120-4

TARİHİ ESER KORUMA VE RESTORASYON ELEMANI

Seviye 4

21

13UY0120-5

TARİHİ ESER KORUMA VE RESTORASYON ELEMANI

Seviye 5

22

14UY0200-3

TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ

Seviye 3

23

14UY0200-4

TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ

Seviye 4

24

12UY0089-4

YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI

Seviye 4

25

12UY0090-4

YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI

Seviye 4

26

12UY0090-5

YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI

Seviye 5

Mesleki Yeterlilik Belgesi Kimlere Zorunlu

Mesleki Yeterlilik Belgesi tehlikeli ve çok tehlikeli işleri kapsayan bir uygulamadır. Eğer herhangi bir işveren bilerek ve isteyerek bu tür tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfına giren mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmayan eleman çalıştırırsa; eleman başına idari para cezası ödemek durumunda kalır. Mesleki Yeterlilik Belgesi tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacak belirli meslek grupları için zorunlu hale getirilmiştir.

Mesleğe başlangıç şekli kanunla belirtilmiş ve düzenlenmiş olan, ayrıca en az lisans seviyesinde öğrenim isteyen; veterinerlik, ebelik, eczacılık, mühendislik, mimarlık, doktorluk, diş hekimliği gibi meslekler dışında kalan meslekler, Mesleki Yeterlilik Kurumu kanunu kapsamına girer. Bu meslekler dışında kalan tüm meslekler için Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun esasları geçerlidir. Talep edildiği takdirde mesleki yeterlilik sınavına girmeleri ve Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunludur. Mesleki Yeterlilik Belgesi alamayan kişiler mesleklerini yapamazlar.

Kişiler sadece bir tane Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olacak diye bir kural yoktur. Aksine Ulusal Yeterlilik Sistemi ile birden çok Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olabilirler. Birden fazla Mesleki Yeterlilik Belgesi alan kişilerin hangi mesleği yapacakları kendi isteklerine bırakılmıştır. Mesleki Yeterlilik Belgesi alımı belirli bir sayı ile de sınırlandırılmamıştır. Değişik meslek gruplarından bu belgeyi almak isteyen kişi sahip olduğu bilgi ve becerilere göre sınava girer. Bu sınavlar ile kişinin mesleki bilgisi ölçülür ve kişinin bu belgeyi hak etmesi durumunda mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu kapsamında yeni Mesleki Yeterlilik Belgeleri kişiye teslim edilir.